Online verlengen Rijbewijs uitgebreid.

Op 1 oktober 2018 is de RDW gestart met een experiment bij 18 gemeenten voor het digitaal aanvragen van het rijbewijs. Een rijbewijs kan online worden verlengd via de website van de RDW. De aanvrager kan dit rijbewijs vervolgens al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. Inmiddels is men de experimentele fase voorbij en zijn een kleine 90 gemeenten aangesloten.

Online rijbewijs verlengen bij 150 nieuwe gemeenten

Om het online verlengen van rijbewijzen mogelijk te maken is er een wetswijziging nodig. In de huidige wet staat dat men voor een nieuw rijbewijs twee keer naar de gemeente moet. Het grote voordeel van online verlengen van je rijbewijs is dat je nu nog maar één keer naar het gemeentehuis hoeft. Dit levert gemak voor de klant, maar ook minder druk op de balie van burgerzaken. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn in een nieuwe ministeriële regeling 150 gemeenten opgenomen die voor 1 juli gaan starten met ‘online verlengen rijbewijs’.

Voor de digitale verlenging moet de aanvrager eerst een pasfoto laten maken in één van onze speciale fotohokjes of bij een erkende fotograaf. In ons fotohokje teken je op het scherm en de foto digitaal met handtekening naar de RDW gezonden. Zodra de foto door de RDW is goedgekeurd kun je, na inloggen met DigiD, online je rijbewijs verlengen. Omdat de pasfoto digitaal wordt aangeleverd, is de kwaliteit van de foto’s op de rijbewijzen beter en is de procedure minder fraudegevoelig.

Pasfoto in een fotohokje

Steeds meer gemeenten kiezen er voor een fotohokje te plaatsen in het gemeentehuis. Daarnaast zie je de fotohokjes veel in winkelcentra en op stations. De combinatie gemeentehuis – openbare locatie zorgt voor een ideale dekking binnen de gemeente. Voor de openbare locaties is een fotohokje meestal niet gebonden aan openingstijden. Zo is het bijna 24/7 mogelijk je rijbewijs te verlengen.

Bekijk de animatie en zie hoe makkelijk het is: